Velká hra

Velká hra

Cíl hry

 • Hráči jsou tři týmy skautů pomáhajících třem vesnicím získat vodu. 
 • Týmy mají za úkol vyčistit znečištěné jezero od plastů, získat mince za které postaví akvadukt a čerpadlem naplní vodojemy vesnic. 
 • Vyhrává ten tým, který naplní nejvíce vody do vodojemů své vesnice.

Před hrou

 • Hráči budou rozděleni po subcampech, ve kterých bydlí, dle určené barvy na červený, modrý a bílý tým. 
 • Na začátek hry hráči již přijďte oblečeni v barvě svého kmene. Vedoucí budou mít žluté tričko.

Herní plán

 • Hrací pole je rozděleno na sekce: jezero, savana/džungle, překladiště, čistička, dopravce, čerpadlo, akvadukt a vesnice (viz mapka)
 • Hráči se mohou rozdělit po celém herním plánu a plnit úkoly na všech stanovištích, zajistí tím tak plynulé čerpání vody do vodojemu. Hráči mohou opakovat plnění jednoho úkolu kolikrát chtějí.
 • Po herním plánu se hráči pohybují ve směru od jezera k vesnici, pokud se chtějí vracet, používají vždy boční koridory.

Začátek hry

 • Do začátku hry každý tým obdrží vstupní obnos mincí (hrášků). 
 • Prvních 10 minut hry hráči mohou používat všechny herní mechanismy s výjimkou akvaduktu. Po 10 minutách začne u prodejce prodej jednotlivých částí akvaduktu, ze kterých si hráči mohou akvadukt postavit.

Jednotlivá stanoviště

Jezero

U jezera probíhá sběr plastových nečistot formou hry kámen-nůžky-papír-teď, při které hráč musí porazit soupeře z jiného týmu, aby získal 1 kousek plastu na zrecyklování.

Savana/Džungle

Se získaným 1 plastem si hráč může zvolit cestu buď přes savanu plnou tygrů nebo  přes džungli plnou překážek. 

 • Savanou se běží pouze v 1 směru. Pokud se hráče dotkne tygr, tak mu hráč plast odevzdává a nejkratší cestou běží na kraj území do bočního koridoru, kterým se může vrátit k jezeru.
 • V džungli hráči musí absolvovat překážkovou trasu, na které se tygři nevyskytují.

Překladiště

Zde mohou hráči, kteří prošli džunglí či savanou odkládat získané plasty. Slouží pro hráče, kteří se chtějí vyhnout vědomostním otázkám. Hráči, kteří zde nabírají plasty si mohou vzít pouze jeden plast a pokračovat s ním na čističku. 

Čistička

Hráč doběhne k čističce s 1 kouskem plastu, kde musí prokázat svůj důvtip a odpovědět na 1 vědomostní otázku. 

 • Pokud odpoví správně, získává podle náročnosti určitý počet mincí (hrášku) za správné zrecyklování a běží k dopravci.
 • Hráč si může zvolit obtížnost otázek - jednotlivé stoly jsou rozlišené podle obtížnosti. Za zodpovězení náročnější otázky získávají více mincí.
 • Hráči ve věku 12 let a mladší mohou navíc využívat stoly s jednoduššími otázkami pro jejich věkovou kategorii.

Dopravce

Přenášet lze mince (hrášky) buď po jednom, nebo mohou hráči v týmu spojit síly a kupovat si vozidla u stánku prodejce.

 • Dopravní prostředky umožňují převoz daleko většího objemu mincí (hrášku) větším počtem lidí (např. kolo uveze 5 hrášků, obsluhují ho 2 lidé).
 • U čerpadla hráči hrášky vysypou do přidělené nádoby.
 • Pro nákup využívají hráči nádobu s nápisem peněženka, do které nasypou potřebné množství mincí a jdou k prodejci. K odměření potřebného množství hrášku používají hráči stanovené odměrky (nádoby).
 • Po použití vozidla musí hráči vozidlo vrátit zpět k dopravci pro další použití.

Prodejce

Poblíž dopravce se nachází prodejce, kde si hráči mohou nakoupit dopravní prostředky, součásti akvaduktu a kyblíky.

Čerpadlo

Čerpat vodu je možné až poté, co je postaven celý akvadukt. Před začátkem čerpání je nutné zaplatit. Za každých 30 vteřin čerpání je nutné zaplatit 200 ks mincí.

Akvadukt/Vesnice

Na začátku hry je třeba akvadukt koupit a sestavit z trubek. Trubky se po prvních 10 minutách hry začnou prodávat u prodejce.

 • Pokud hráči čerpají, voda protéká akvaduktem do nádrže ve vesnici, ze které ji hráči přelévají zakoupeným kyblíkem do vodojemu.

Překážky na trase - zemětřesení

Čas od času je v kraji zemětřesení - během zemětřesení si hráči lehnou na zem a nehýbají se. Zemětřesení může také poničit akvadukt. Hráči nemohou čerpat, dokud akvadukt znovu neopraví.

Konec hry

 • Hra končí po naplnění všech nádrží ve vesnici nebo po uplynutí časového limitu (60 minut), kdy tým, který do své vesnice přečerpal co nejvíce vody vyhrává
 • Po skončení hry se všichni vrací k pódiu.

Pravidla pro vedoucí

Vedoucí se rozdělí do dvou týmů:

 1. Tygři: mají žlutá trička a chytají děti v savaně (stačí se jich dotknout). Dítě po chycení odevzdá hrášek.
 2. Vedoucí u čističky: dávají otázky dětem za kousky plastu, děti mají cca 5 sekund na odpověď. Odpoví správně - dá se jim hrášek. Neodpoví nebo odpoví špatně - nic nedostávají.  

Mapa velké hry