Vedoucí družiny

Jsi vedoucí družiny?

To znamená:

 • jsi dospělý (nejpozději 3. 5. 2023 budeš plnoletý) člen Junáka –⁠ českého skauta, z. s.
 • registruješ družinu nebo družiny na akci a platíš registrační poplatek za družinu/družiny
 • komunikuješ s organizačním týmem Národního skautského jamboree a dalšími družinami ve svém jamoddílu
 • komunikuješ s rodiči svých účastníků
 • máš zodpovědnost za účastníky ve své družině/družinách a staráš se o své účastníky na akci

Proč vzít účastníky na akci?

Velké akce jsou důležitým rozměrem skautingu, který by měli skauti a skautky poznat. Je důležité zažít různé podoby skautingu mimo to, co znají ze svých oddílů a středisek. Vyzkoušejí si nové aktivity, které je namotivují do dalších skautských zážitků a podpoří jejich skautské vzdělávání. Akci prožijí se svou družinou, ale zároveň navážou nová přátelství napříč skautským hnutím. Účast na jamboree posílí toleranci a samostatnost účastníků, zároveň pro ně může být i velkou motivací nejen pro práci se stezkami a odborkami, kterým je věnována část akce, ale pro skauting obecně. Kromě vzdělávacího programu a spoustu doprovodného programu na účastníky čeká i velká hra se všemi účastníky jamboree.

Co tě na akci čeká?

Na akci budeš mít na starosti svou skautskou družinu, se kterou se budeš účastnit některých programů, ale zároveň budeš mít i prostor pro to dozvědět se a vyzkoušet si nové věci v rámci programů, potkat staré známé i nové kamarády, odpočinout si chvilku u kávy nebo čaje, ale zároveň si užít čas se svým skautským oddílem. 

Co musíš na akci zajistit

 • koordinace účastníků v družině, aby chodili včas na programy
 • Ubytování účastníků - Účastníci budou ubytováni ve vlastních stanech v účastnickém kempu. Účastnický kemp bude rozdělen na několik subkempů. Subkemp (cca 400 účastníků) bude tvořen jednotlivými jamoddíly a každý bude mít svého subkemp šéfa.
 • Stravování účastníků - Stravování účastníků nebude zajištěno centrálně, ale každá družina si bude stravování zajišťovat samostatně. Lze se domluvit na spolupráci mezi družinami či v rámci jamoddílu. Vaření bude možné pouze na vyznačených místech na vlastních plynových vařičích, otevřený oheň nebude povolen. V harmonogramu akce bude každý den vyhrazen čas (cca 2 hodiny) pro vaření, oběd i mytí nádobí.

Je naprosto běžné, že vedoucí družiny/družin na akci jezdí automobily s vlekem se vším vybavením na akci. Přeci jen pár stanů, zázemí pro družinu a věci na vaření je obtížné na akci dopravit hromadnou dopravou. Po celou dobu akce bude umožněno parkování na vyhrazené louce. Automobil se bude určitě hodit i během akce na ježdění na nákupy apod. 

Vedoucí má každý večer schůzku v rámci subkempu –⁠ může tam vyslat i dospělého průvodce nebo i rádce (který je ale 15+). Na takové schůzce se probere program k následujícímu dni a je možné tam vznést různé dotazy k organizaci akce i programu.

Co bys měl vědět před registrací:

 • role vedoucího družiny se těžko mění, proto registruje družinu ten, kdo za ni během akce opravdu ponese odpovědnost a bude přítomen po celou dobu akce
 • v každé družině mohou být jen dva dospělí –⁠ vedoucí družiny a dospělý průvodce, dospělého průvodce registruje vedoucí družiny
 • družina musí mít 4 - 12 členů, z toho jeden může být zvolen jako rádce, rádcem může být člen od 10 do 17 let
 • vedoucí může registrovat více družin najednou v rámci jedné skupiny, za celou skupinu je zodpovědný po celou dobu akce
 • vedoucí družiny (ten, kdo družinu registruje) musí mít účet ve skautISu (Založení skautISu ) a ve své roli musí mít přístup do jednotky se členy, které chce na akci registrovat
 • účastníci musejí být členy Junáka –⁠ českého skauta, z. s. a být zapsáni ve skautISu
 • před registrací je potřeba všechny členy družiny seznámit s pravidly akce (Kompletní podmínky jsou k dipozici ke stažení. )
 • vedoucí družiny platí registrační poplatek za celou skupinu (družinu/družiny)

Platba

Vedoucí po registraci družiny obdrží potvrzující email a po přihlášení zde na webu uvidí údaje k platbě. Vedoucí zaplatí celou částku za celou skupinu (více družin)/družinu. 

Vedoucí má na zaplacení 30 dní od registrace, nejpozději do 31.1.2023.

Po obdržení platby vedoucímu přijde email potvrzující zaplacení, zároveň bude platba viditelná (stav –⁠ zaplaceno) v systému registrace. Pokud vedoucí potřebuje daňový doklad stačí napsat na finance@nsj2023.cz