Rádce 10-17 let

Kdy se nechat zaregistrovat jako rádce?

  • jsi reálný rádce skautské družiny
  • jsi členem Junáka –⁠ českého skauta, z. s.
  • v průběhu akce ti bude 10–⁠17 let
  • funkce není povinná

Co bys měl vědět před registrací?

  • každá družina může mít jenom jednoho rádce
  • rádce je jedním z účastníků, registruje ho vedoucí družiny a počítá se do celkového počtu účastníků, proto se tě týká i stránka Účastník 10-16 let, kterou by sis měl před registrací přečíst.

Co tě na akci čeká?

Víme, že rádce má pro chod družiny důležitou roli a směřuje dál její rozvoj. Některé z programů připravíme pouze pro rádce, abyste si mohli vyměnit zkušenosti s ostatními rádci, získat nové tipy na program, vyzkoušet si nové aktivity, které může se svojí družinou vyzkoušet ad.