Pravidla akce

Národní skautské jamboree je celorepublikové setkání skautů a skautek ve věku od 10 do 16 let, které probíhá za podpory dobrovolníků starších 15 let. Základní myšlenkou Jamboree je založit tradici, která podpoří družiny, ale i jednotlivce. Tradici, která povede nejen k posílení družinového ducha, ale i k poznání nových přátel, načerpání svěží inspirace a získání chutě rozvíjet se nejen na skautské cestě. Poslední podobné setkání českých skautů a skautek se naposledy se uskutečnilo v roce 2008, je to tedy už téměř 15 let. Bez nadsázky Jamboree označujeme za akci roku 2023, u které by žádný skaut ani skautka neměli chybět.Pravidla akce

  1. Buď označen/a!
   Měj vždy identifikační náramek a viditelně skautský šátek.
  2. Buď bez zveře!
   Do areálu je zákaz vstupu se zvířaty.
  3. Buď v tichosti!
   Dodržuj noční klid od 22:00 do 6:00.
  4. Buď šetrný/á!
   Pomoz nám třídit odpad a šetřit vodou.
  5. Buď střízlivý/á
   Na akci je zakázáno konzumovat alkohol a drogy. Kouření je povolené ve vyhrazených zónách, ale pouze dospělým.
  6. Buď neozbrojen/a!
   Do areálu nepatří zbraně ani pyrotechnika.
  7. Buď nehořlavý/á!
   Nerozdělávej oheň mimo vyznačené prostory.
  8. Buď nevodivý/á
   Nesahej na rozvody elektřiny, vody a na kabely.
  9. Buď v doprovodu!
   Nezletilí mohou opustit areál jen v doprovodu vedoucího skupiny.
  10. Buď pozván/a!
   Nechoď do cizích stanů bez pozvání.

... a když nevíš, jak se zachovat, vzpomeň si na skautský zákon!Co se stane v případě porušení pravidel akce?

Závažné porušení pravidel může vést až k vyloučení z akce. Takové řešení by ale bylo nepříjemné pro obě strany – myslete tedy na pravidla akce, abychom se nedostali do situace, kdy budeme muset někoho poslat domů.