Podmínky registrace

 

Registraci pro servistým i účastníky je spustěna.

 

Kompletní podmínky registrace a účasti ke stažení v PDF. Níže na této stránce pak najdete přehledně vypsané ty nejpodstatnější informace z odkazovaných kompletních podmínek.

Podmínky registrace na akci

Na Národní skautské jamboree se můžete registrovat v rámci těchto rolí:

 • Účastníci akce (přihlašují se společně v rámci družin)
  • Člen družiny (10 až 16 let)
  • Rádce družiny (10 až 17 let)
  • Dospělý průvodce družiny (18+)
  • Vedoucí družiny (18+)
 • Členové servistýmu (přihlašují se jako jednotlivci)
  • Člen servistýmu (15+)

Podmínka uvedeného věku musí být naplněna v den zahájení akce, pro účastníky tedy dne 3. 5. 2023 a pro servistým nejpozději 28. 4. 2023.

Členové družin, rádci, vedoucí družin i dospělí průvodci se registrují najednou jako celá skupina v rámci účastnické registrace od 1. 11. 2022 do 15. 1. 2023. Členové servistýmu se registrují samostatně jako jednotlivci od 29. 9. 2022 do ukončení registrace.

Registrace může být ukončena i dříve z důvodu naplnění kapacit akce. 

Družina

Základní skupinou na NSJ je družina. V té může být 4 - 12 skautek a skautů, přičemž jeden z nich může mít roli rádce družiny.

Každá družina musí mít přiřazeného jednoho dospělého vedoucího družiny, který navíc zodpovídá za přihlášené mladší účastníky a přes něj je zajišťována veškerá komunikace s účastníky a jejich zákonnými zástupci (rodiči). V případě potřeby může být tento jeden vedoucí přiřazen i k více družinám v rámci jednoho jamoddílu. S družinou mohou jet i další dospělí, ale jejich počet je omezen s ohledem na počet družin registrovaných jedním vedoucím v rámci jamoddílu (viz Jamoddíl). 

Jamoddíl

Největší možnou skupinou na NSJ je jamoddíl. Ten je složen z různého počtu družin tak, aby v něm bylo 38 - 42 mladších členů družin (včetně jejich rádců).

V rámci jamoddílu mohou jet s družinami i další dospělí a to v celkovém počtu maximálně “počet družin krát dva”. Do počtu těchto dospělých se počítá automaticky i dospělý vedoucí přiřazený k družině, který za ní zodpovídá. V průměru tedy budou v jamoddílu maximálně dva dospělí na družinu.

Člen družiny

Členy družin na NSJ se mohou stát skauti a skautky ve věku 10 až 16 let (tj. ti, kteří se narodili 8. května 2007 a později, nejpozději však 2. května 2013).

Rádce družiny

V rámci každé družiny se může účastnit jeden mladší účastník ve věku 10 až 17 let (tj. ti, kteří se narodili 8. května 2005 a později, nejpozději však 2. května 2013), jako rádce družiny. Počítá se do celkového počtu členů družiny. Obsadit tuto pozici není povinné.

Pokud je ve vašem oddíle zvykem mít také dospělé “rádce družin” (starší 18 let), pak může taková osoba jet na NSJ jedině jako dospělý vedoucí družiny nebo dospělý průvodce družiny. Ale na NSJ nemůže být považován za rádce družiny, protože rádce družiny by měl být typicky věkem vrstevník ostatních členů družiny. 

Vedoucí družiny

Vedoucí družiny je osoba starší 18 let (tj. narozená před 3. květnem 2005). Zodpovídá za registraci družiny, za její působení na akci i veškerou komunikaci s účastníky i jejich zákonnými zástupci (rodiči). Jeden vedoucí může být vedoucím i více družinám v rámci jednoho jamoddílu.

Dospělý průvodce

Dospělí lidé starší 18 let (tj. narození před 3. květnem 2005), kteří se chtějí zúčastnit NSJ 2023 spolu s mladšími účastníky, se mohou registrovat jako dospělí průvodci družin v rámci jamoddílu.  V rámci jamoddílu nemohou s jednou družinou jet více jak dva dospělí.

Jestliže v běžné skautské činnosti nějaký dospělý člen působí jako tzv. “rádce družiny”, pak se NSJ 2023 může účastnit jako dospělý průvodce družiny (v rámci jamoddílu), tedy vedoucí mladších účastníků. Na NSJ 2023 nebude označován jako rádce, neboť rádci jsou na akci pouze mladší členové.

Člen servistýmu

Členy servistýmu se mohou stát jednotlivci starší starší 15 let (tj. narození před 28. dubnem 2008), kteří se chtějí účastnit NSJ 2023 a pomoci s pořádáním akce.

Upozorňujeme, že především členům servistýmu, kteří dosud nejsou dospělí (mladším 18 let), nemusí být umožněno zapojit se do zajišťování všech typů příprav či zajišťování všech typů programů na akci (některé činnosti mohou vyžadovat plnoletost či speciální způsobilost). 

Cena

Účastník akce (člen družiny, rádce družiny, vedoucí družiny, dospělý průvodce družiny)

 • 1.300,- Kč (od 1. 11. 2022 do 4. 12. 2022)
 • 1.600,- Kč (od 5. 12. 2022 do 15. 1. 2023 nebo naplnění kapacity akce 5000 účastníků)
 • Dopravu na akci a z akce ani stravování pro účastníky akce pořadatel NSJ nezajišťuje ani nehradí. Jídlo i dopravu pro účastníky musí zajistit samostatně dospělý vedoucí, který s účastníky jede.

Člen servistýmu

 • 650,- Kč (od 29. 9. 2022 do 4. 12. 2022)
 • 800,- Kč (od 5. 12. 2022 do naplnění kapacit)
 • Dopravu na akci a z akce nezajišťuje a nehradí pořadatel. Stravování pro servistým na akci zajišťuje pořadatel a je v ceně účastnického poplatku pro servistým.

Kdo může přihlásit účastníky na akci?

Jednu (či více družin najednou) může přihlásit například vedoucí oddílu či někdo další z vedení oddílu, střediska či družiny. Ten pro vyplnění přihlášky bude potřebovat svůj účet ve skautISu s oprávněním k přístupu k údajům daných členům jednotky (např. skautIS roli “vedoucí/admin jednotky”, “aktivní činovník” apod.).

Pokud bude družinu přihlašovat samostatně rádce družiny, který na to má ve skautISu oprávnění, ale zároveň není ještě dospělý. Bude muset závaznou registraci dokončit a potvrdit dospělý vedoucí, kterého k přihlašované družině vybere. Ten o tom bude informován e-mailem a na bude muset přihlášku zkontrolovat a v systému závazně potvrdit a odevzdat.

Jak se přihlásím jako člen servistýmu?

Stačí, aby ti bylo minimálně 15 let (nejpozději 28. 4. 2023) a měl jsi svůj vlastní účet ve skautISu s reálnými údaji. Pak už se snadno sám za sebe můžeš přihlásit a odeslat závazně svou přihlášku na NSJ.

 

Úplné znění podmínek registrace a účasti na akci

>> Kompletní podmínky jsou k dipozici ke stažení v PDF