O akci

Představení akce

Národní skautské jamboree je celorepublikovým setkáním skautů a skautek ve věku od 10 do 16 let, které probíhá za podpory dobrovolníků starších 15 let.

Základní myšlenkou jamboree je založit tradici, která podpoří družiny, ale i jednotlivce. Tradici, která povede nejen k posílení družinového ducha, ale i k poznání nových přátel, načerpání svěží inspirace a získání chutě rozvíjet se nejen na skautské cestě. 

Národní jamboree se naposledy uskutečnilo v roce 2008, je to tedy už téměř 15 let, kdy se naposledy setkali skauti a skautky z celé České republiky. Bez nadsázky akci označujeme za akci roku 2023, u které by žádný skaut ani skautka neměli chybět.

Kdy a kde se Národní skautské jamboree koná?

Národní skautské jamboree se uskuteční 3. až 8. května 2023 v Hradci Králové v Parku 360.

Pro koho je Národní skautské jamboree?

Národní skautské jamboree je pro všechny skauty a skautky ve věku od 10 do 16 let. Jamboree se však budou účastnit i starší členové např. na pozicích dospělého doprovodu účastníků nebo dobrovolníků, kteří se podílejí na organizaci akce. 

Organizační tým Národního jamboree umožňuje účast v servistýmu (dobrovolnickém přípravném týmu) i rodičům s dětmi do 9 let, a proto je možné na akci potkat skauty jakéhokoliv věku. 

Proč jet na Národní skautské jamboree?

Velké skautské akce jsou vždy jedinečné svým konceptem. Národní skautské jamboree bude akcí roku 2023, poslední podobné setkání se uskutečnilo před 15 lety.

Národní skautské jamboree nabídne účastníkům možnost poznat, jak velké skautské hnutí je u nás v Česku a nabídne atmosféru, kterou oddíly ani střediska nemají.

I přestože akce zasahuje do školních dní věříme, že vědomosti a zkušenosti získané na takové akci mohou pouze přispět osobnímu rozvoji každého účastníka. Díky účasti tisíce vrstevníků má tak každý možnost svého způsobu socializace a díky programům zaměřeným i na jednotlivce na vlastní osobní růst a seberozvoj.

Národní skautské jamboree není koncert, párty ani festival - cílem akce je účastníky vzdělat a rozvíjet, ale zábavnou formou. Čas strávený na akci bude pro účastníky přínosný a smyslupný, otevře nové obzory, pomůže nalézt nová přátelství, namotivuje do skautingu a podpoří jejich samostatnost.

Kolik Národní skautské jamboree stojí?

Účastník akce (člen družiny, rádce družiny, vedoucí družiny, dospělý průvodce družiny) platí

  • 1.300,- Kč (od 1. 11. 2022 do 4. 12. 2022)
  • 1.600,- Kč (od 5. 12. 2022 do 15. 1. 2023) nebo do naplnění kapacity akce 5 000 účastníků
  • Dopravu na akci a z akce ani stravování pro účastníky akce pořadatel NSJ nezajišťuje ani nehradí. Jídlo i dopravu pro účastníky musí zajistit samostatně dospělý vedoucí, který s účastníky jede.

Člen servistýmu platí

  • 650,- Kč (od 29. 9. 2022 do 4. 12. 2022)
  • 800,- Kč (od 5. 12. 2022 dále) - registrace pro servistým je stále otevřena.
  • Dopravu na akci a z akce nezajišťuje a nehradí pořadatel. Stravování pro servistým na akci zajišťuje pořadatel a je v ceně účastnického poplatku pro servistým.
  • Pokud sebou servisák bere i dítě v rámci Servisák - rodič, a chce pro něj zajistit na akci jídlo, platí částku 600 Kč.

Jaký bude na akci program?

Postupně budeme program představovat blíže, už nyní je se na co těšit.

Národní skautské jamboree má tyto cíle:

  • podpořit skautský družinový systém
  • podpořit programové nástroje - skautskou stezku a odborky
  • podpořit sounáležitost se skautským hnutím

Kdo Národní skautské jamboree připravuje?

Organizační tým Národního skautského jamboree najdete zde.