Účastník

Účastník je každý, kdo se přihlašuje společně v rámci družiny. Jsou to:

Vedoucí družin mohou zkontrolovat svou registraci ZDE.

Kolik Národní skautské jamboree stojí?

Účastník akce (člen družiny, rádce družiny, vedoucí družiny, dospělý průvodce družiny) platí

  • 1.300,- Kč (od 1. 11. 2022 do 4. 12. 2022)
  • 1.600,- Kč (od 5. 12. 2022 do 15. 1. 2023) nebo do naplnění kapacity akce.
  • Dopravu na akci a z akce ani stravování pro účastníky akce pořadatel NSJ nezajišťuje ani nehradí. 

Družina

Základní skupinou na Národním jamboree je družina. V té může být 4 - 12 skautek a skautů, přičemž jeden z nich může mít roli rádce družiny. Každá družina má svého vedoucího družiny, který má za družinu zodpovědnost a může mít i dospělého průvodce družiny, který vedoucímu družiny pomáhá s péčí o družinu. Vedoucí může být stejný pro více družin, dospělý průvodce je přiřazen pouze k jedné družině.

Jamoddíl

Jednotlivé družiny se spojují do jamoddílů. Jamoddíl má 38 - 42 mladších účastníků. Jamoddíly mohou tvořit družiny z jednoho oddílu, střediska nebo se mohou spojit i další spřátelené oddíly. Družiny se do jamoddílů spojují za využití párovacích kódů při registraci. Jamoddíly budou sloužit jako základní organizační jednotka, která bude společně tábořit v rámci subkempů.

Ubytování účastníků

Účastníci budou ubytováni ve vlastních stanech v účastnickém kempu. Účastnický kemp bude rozdělen na několik subkempů. Subkemp (cca 400 účastníků) bude tvořen jednotlivými jamoddíly a každý bude mít svého subkemp šéfa.

Stravování účastníků

Stravování účastníků nebude zajištěno centrálně, ale každá družina si bude stravování zajišťovat samostatně. Lze se domluvit na spolupráci mezi družinami či v rámci jamoddílu. Vaření bude možné pouze na vyznačených místech na vlastních plynových vařičích, otevřený oheň nebude povolen. V harmonogramu akce bude každý den vyhrazen čas (cca 2 hodiny) pro vaření, oběd i mytí nádobí.

Zázemí účastníků

V areálu bude po celou dobu akce dostupná pitná voda, hygienické zázemí - WC a sprchy. Elektřina pro nabíjení telefonů bude k dispozici vedoucím družin na Infostanu. Účastníci si budou moct telefon nabít pouze v jídelních stanech, kde bude ale kapacita omezená a za odložené telefony vedení akce nenese zodpovědnost.