Harmonogram

Jak číst harmonogram?

Jednotlivých programových bloků se budete účastnit dle svého subkempu, hledejte tedy číslo subkempu, který vám byl přidělen. Máte přesně vymezený čas začátku aktivity nebo časový blok, kdy můžete program využívat. Prosíme dodržujte je, jinak nebude možné, abyste se aktivity zúčastnili.

​​STŘEDA 3. KVĚTNA

Příjezdový den slouží k rozkoukání se po areálu a jeho poznání. Krom široké nabídky do- provodného programu můžete po ubytování ve vašem subkempu využít i hru po areálu, která právě slouží k jeho poznání. Hra vás provede místy, kde budete spát, kde si budete vařit, kde jsou jaké stage a stany, kde jsou hlavní programové plochy nebo kam si dojít na záchod.

ČTVRTEK 4. KVĚTNA

První programový den. Budete rozděleni na dvě poloviny podle subkempů. SBC 1–6 čeká program připravený v Hradci Králové. Druhá polovina, tedy SBC 7–12 se bude věnovat stezkám. Ovšem ne v podobě, v jaké je nejspíš většina z vás zná. Připravili jsme aktivity, na kterých ukážeme, že se dají body ze stezek splnit netradičními způsoby. 

 

Po celou dobu akce je pro vás připravený doprovodný program. Stále můžete využít hru k poznání areálu. K té se také přidala detektivní hra, kterou si můžete zahrát na jednotlivých stanovištích umístěných v tajemných koutech. Zahrát si může- te speciální bingo pro celé Jamboree. 

 

Každý večer si můžete vybrat z rozmanité nabídky aktivit. Koncerty, kino, divadlo, přednášky, oheň a specializovaný program pro vedoucí.

PÁTEK 5. KVĚTNA

Páteční den bude věnovaný stezkám a hře po Hradci Králové. SBC 7–12 se vydá na výpravu do města. a SBC 1–6 zůstane v areálu plnit stezku. 

 

Pokud jste to ještě nestihli, můžete se zúčastnit některého z do- provodných programů nebo zkusit detektivní hru v areálu a za- hrát si speciální bingo, které se každý den mění. 

 

Večer si opět můžete vybrat program, který vás zajímá. Hudba, umění, diskuze, přednášky. Probíhá také specializovaný program pro vedoucí, jedním z dnešních témat je fundraising pro vaše skautské projekty.

SOBOTA 6. KVĚTNA

V sobotu vás postupně v dopoledním a odpoledním bloku čeká program věnovaný odborkám, velká hra a dopropark, neboli čas, kdy si můžete v klidu projít všechny doprovodné aktivity v areálu a prozkoumat speciální program plný zážitkových aktivit. 

 

V sobotu také probíhá návštěvní den, takže se mimo jiné může- te těšit na příjezd vašich známých ze středisek a oddílů. 

 

Večerní program si opět můžete vybrat podle svých preferencí, v rámci přednášek dorazí odborníci, kteří vám mohou pomoci s plněním vámi vybrané odborky. Také se můžete zúčastnit workshopů pro vedoucí.

NEDĚLE 7. KVĚTNA

Poslední programový den, kdy se opět budeme věnovat od- borkám, velké hře a doproparku. Máte také poslední možnost projít detektivku skrytou v areálu a zahrát si celo- denní bingo proti ostatním účastníkům. 

 

Večer celé Jamboree společně ukončíme zakončovacím ceremoniálem u hlavní stage a užijeme si poslední večerní programy. 

 

V neděli ráno také probíhá dobrovolná mše.

PONDĚLÍ 8. KVĚTNA

Odjezdový den je sice vždy smutný, ale důležité je, že budete odjíždět se spoustou zážit- ků, které vám zůstanou již napořád. Po snídani vás čeká rozloučení v subkempech a odjezdové gesto, po kterém se odeberete z tábořiště a pak jen cesta domů.