Dospělý průvodce

Jsi dospělý průvodce družiny?

To znamená:

  • jsi dospělý (nejpozději 3. 5. 2023 budeš plnoletý)
  • jsi členem Junáka –⁠ českého skauta, z. s.
  • jedeš jako doprovod družiny a pomáháš vedoucímu družiny s organizací

Co bys měl vědět před registrací?

  • na akci se neregistruješ sám, zaregistruje tě vedoucí družiny spolu s celou družinou
  • v družině mohou být jen dva dospělí –⁠ vedoucí družiny a dospělý průvodce
  • před registrací je důležité přečíst si Pravidla akce

Na co se můžeš těšit?

Kromě péče o svou družinu si budeš moci sám zažít program akce na vlastní kůži, získat inspiraci na program a práci s družinou a oddílem. Zároveň budeš moci trávit čas se svými skautskými kamarády i poznat další skautské vedoucí.